Cílem největší akce v CHKO Český les je představovat přírodní a historické zajímavosti Českého lesa veřejnosti. Letos se přitom akce úplně poprvé konala na Domažlicku, dosud byl každý ročník na Tachovsku.

„S celou akcí jsem maximálně spokojen, velmi se vydařila a byla tu spousta spokojených návštěvníků, kteří si Den Českého lesa užili," uvedl starosta Klenčí Jan Bozděch s tím, že mezi hosty, kteří na akci zavítali, byli i hejtman kraje Václav Šlajs či radní Jaroslav Bauer, Václav Štekl a Jaroslav Šobr.

Návštěvníci mohli zavítat do nového návštěvnického střediska Dům přírody Českého lesa, který byl v tento den přístupný zdarma, jen za dobrovolné vstupné. Připravena byla i interaktivní hra pro rodiny s dětmi, vystoupení Trubačů Kolowratových lesů a divadelní představení Komedyjantů.

Nechyběly ukázky tradičních řemesel spjatých se zpracováním dřeva, takže se zde předvedli umělečtí řezbáři a Jan Riederer z Pece například předvedl i práci na dřevěném smyčcovém soustruhu. Řemesla si přitom mohli vyzkoušet i sami návštěvníci.

Součástí akce bylo i slavnostní otevření nové naučné stezky Lesů ČR na Výhledech.

Ta začíná na Baarově stezce nad Hotelem Výhledy a končí na staré cestě v Caparticích.

„Stezka je dlouhá 1,5 kilometrů a je na ní šest stanovišť osazených informačními tabulemi. Ty popisují například historii Výhledů, rostliny, živočichy, obhospodařování lesa a podobně," uvedl Jaromír Kugel z Lesní správy Domažlice.