Boží muka pocházejí z konce 17. století a jsou vyrobena ze žuly. Váží zhruba dvě tuny, a tak je musel naložit do nákladního vozu jeřáb. Stavba potřebovala odborný zásah, protože kořeny stromů narušily její statiku. „Nejdříve jsme provedli průzkum a dokumentaci. Pak jsme boží muka očistili od mechů, lišejníků a také od černohnědého zbarvení. To způsobily zkorodované kovové desky, na kterých byly obrazy,“ nastínil sochař a restaurátor Jaroslav Šindelář mladší.

Poté zpevnil narušená místa a provedl retuše. Jeho otec se aktuálně věnuje malbám, na nichž budou ukřižování Ježíše Krista, pieta, svatý Josef a svatý Martin. „Už má hotové všechny návrhy. Nakonec jsme se domluvili s památkáři, že původně železný plech vyměníme za měděný, protože je odolnější vůči korozi a déle vydrží,“ vysvětlil Jaroslav Šindelář mladší.

Památka se do Klenčí pod Čerchovem vrátí nejpozději na konci října.