V průmyslové zóně u Horšovského Týna vzniká nová výrobní hala firmy AZ-CZECH. Stavební práce započaly v polovině ledna 2017 skrývkou ornice.

Na pozemku, který firma AZ-CZECH v loňském roce odkoupila od města, zde buduje nový výrobní areál.

Firma Brandau do Domažlic nepůjdeDomažlice – Zájem o poslední volné městské pozemky v průmyslové zóně Za Kasárny projevovala společnost Brandau. Po jednání s radnicí firma obdržela v prosinci návrh smlouvy o budoucí smlouvě kupní. „1. února nám společnost oznámila, že o pozemky už nemá zájem. Jedním z důvodů je i cena, i když o ní věděli od začátku," konstatoval místostarosta Zdeněk Novák. Zastupitelstvo tak zřejmě znovu schválí záměr tyto pozemky prodat. (job)


Firma ve výrobním závodě v Meclově vyrábí formy a kontejnery pro výrobu pneumatik, dále elektrické termonože pro zpracování umělých hmot a gumy. Od roku 2012 se zde také provádí svařování laserem.

Firma byla založena mateřskou společností AZ Formen-und Maschinenbau GmbH v roce 2004. V roce 2015 se stala firma AZ-CZECH součástí koncernu Continental, který zaměstnává po celém světě více než dvě stě tisíc zaměstnanců.

Výsledkem integrace do koncernu Continental je zvýšení výrobních ploch v novém areálu v Horšovském Týně.

Výstavba v letošním roce zahrnuje dva výrobní areály o ploše 3000 a 4000 metrů čtverečních výrobních ploch.

V současné době zaměstnává firma AZ-CZECH Meclov 130 pracovníků. Po výstavbě plánuje částečný nárůst nových pracovníků, přičemž nemalé procento by měly představovat ženy.
Pozitivní je, že firma zaměstnává kmenové zaměstnance a po zprovoznění nového výrobního závodu v Horšovském Týně by chtěla v tomto trendu pokračovat.

Jaroslav Čedík