Aplikace nabídne jednoduchý formulář, jehož prostřednictvím mohou občané hlásit závady, nedostatky či jiné poruchy. Pomyslný jazýček vah vyvažuje i možnost zaslat případné návrhy na zlepšení veřejného prostranství. Aplikace nabízí přehlednou stránku rozdělenou na tři části. V jedné se nachází možnost přidat hlášení. Střední pole obsahuje mapu a pravé jednotlivé příspěvky. U nich je patrné, zda jsou v řešení či jsou už zcela vyřešené. Fáze, v jaké se hlášení nachází, jsou odlišené barvou a zobrazují se v příslušném barevném označení i na mapě. Obyvatelé tak sami mají přehled, zda se na jejich připomínku bral zřetel či v jaké fázi řešení se nachází.