Od té doby byly provedeny výkopové práce, vybudovány inženýrské sítě a dvojitá základová deska pod celým stavebním objektem. Důvodem pro zbudování dvojité základové desky je, že pod stavbou jsou hloubkové navážky.

Stavba bude dvoupodlažní a předpokládané náklady činí 19 milionů korun. Termín pro dokončení stavby je 31. října.

close Výstavba služebny. info Zdroj: Jaroslav Čedík zoom_in

První zmínky o vzniku služebny padly v roce 2015, kdy město Horšovský Týn přišlo se záměrem prodat pozemek s parkovištěm u prodejny COOP policii. Projekt ale za tu dobu byl několikrát odložen. Důvodem byly finance a také podloží pozemku. „Hloubkové navážky na pozemku byly hodnoceny jako středně ulehlé až neulehlé, proto bylo nutné provést úpravy projektu, které mají vliv na celkovou cenu výstavby. Krajské ředitelství policie řešilo navýšení rozpočtových prostředků,“ uvedla policejní komisařka Markéta Fialová.

Ovšem stavba se podařila uvést do běhu díky úsilí vedení města.

Nová služebna bude nejmodernější policejní služebna v Plzeňském kraji, vybudovaná přesně dle specifických potřeb policie. Plusem je i skutečnost, že pozemek, na kterém v současné době probíhají stavební práce, leží poblíž hlavní silnice I/26. „To umožní rychlejší výjezdy do ulic,“ uvedl v době prodeje pozemku tehdejší starosta Horšovského Týna Václav Mothejzík.

P. Kůtová, J. Čedík