Kaple hradu a zámku v Horšovském Týně je raně gotická biskupská kaple. Problém už dle kastelána Jana Rosendorfského byl způsoben již od počátku, kdy se kaple začala stavět. „Bylo to způsobeno tím, že došlo k prudké změně v době výstavby. V tomto místě neměla stát hradní kaple ale obranná věž. Během stavby došlo k tomu, že se zde pohybovala cistercko-burgundská stavební huť, lidově řečeno mniši cisterciáci, kteří hlásali, že kromě slohu románského se už začíná v Čechách objevovat sloh gotický. Když šli z Francie, tak hlásali i trojlodní katedrálu. Pomocí svazkových pilířů tady tak máme trojlodní rozdělení – oltář, presbytář, loď a nahoře je tribuna, kde sedával panovník,“ uvedl kastelán.

Problém tak nastal v tom, že se ohledně základů počítalo se zmiňovanou obrannou věží a základy tak nebyly dimenzovány na dvě klenby nad sebou, podlahovou a stropní. Bylo počítáno jen s dřevěným schodištěm. „Největší průšvih nastal po požáru v roce 1547, kdy musela být část klenby podepřena velkým cihlovým obloukem a v polovině 19. století se dokonce zřítila zadní část klenby. Probíhaly zde různé návrhy na úpravy ve smyslu Karlštejna a podobně. V 60. letech minulého století už to zde bylo velice tragické. V roce 1968, když už to vypadalo, že dojde na velkou rekonstrukci, tak víme všichni, co se stalo. Velká obliba církevní památek příliš nebyla. Přesto se rekonstrukce děla a probíhala přibližně dvacet let,“ sdělil kastelán.

Slavnostní otevření tvrze v Bělé nad Radbuzou.
Bělá nad Radbuzou slaví. Historická tvrz znovu ožívá po rekonstrukci

V roce 1989 byla ukončena, ale stavba tak zdaleka nevypadala. Byla v hluboké rozpracovanosti, která se řeší dodnes. Na sklonku roku 1991 se objevily velké praskliny nejen v kamenných prvcích ale i ve zdivu. Kaple byla vypodkládána, dělala se kvanta různých měření, která měla objasnit, co se děje. Nikdy nikoho do té doby nenapadlo se podívat k základům. „Tam se přišlo na to, že jsou základy kvůli špatné kanalizaci a odvodnění areálu od dešťových vod zaplavovány vodou, navíc celý hrad stál na břidličném podkladu. Působením vody tam vznikalo spoustu erozí a základy byly hodně narušeny. Došlo tak k tomu, že jsme celou věž poddolovávali, zpevňovalo se zdivo, je udělána nová kanalizace, vše oddrenážováno, takže vlivy, které zde byly a nebyly na první pohled patrné, byly odstraněny. Nyní je vše na mistrech kamenících a restaurátorech. Doufejme, že po skoro šedesáti letech se rekonstrukce povede a kaple překoná další generace,“ přál si kastelán, a to už proto, že kaple je výjimečná. Takových v Čechách mnoho není.

Je ovlivněná cistercko-burgundskou stavební hutí, jak už bylo řečeno, a takových stavby nebyly obvyklé v polovině 13. století. „Víme o třech, na Bezdězu, kde je v torzálním stavu, stejně tak na Zvíkově, a jediná dochovaná je zde. Máme zde raritu i soudobou. Při rekonstrukci v roce 1989 do okenních otvorů byla osazena zcela moderní skla z významné dílny českého skláře Stanislava Libenského,“ popsal výjimečnost kaple kastelán.

Martina z Plzně přežila útok z kyselinou. Teď pomáhá ostatním, vdala se a má dokonce syna. Její cestu dokumentuje snímek Moje nová tvář.
Hrdinka z Plzně inspiruje. Mimořádný dokument teď odvysílá Česká televize

Rekonstrukci kaple má na starosti kameník a restaurátor Martin Tamchyna, který stál za opravami například kostela v Přešticích. „Od loňského roku zde děláme statické zajištění poruch kaple, kdy před 24 lety zde vznikla deformace jednoho z dříků sloupů, které podepírají kapli. V 80. letech se zde dělala obrovská rekonstrukce, kdy je kaple z poloviny téměř nová. My jsme teoreticky přišli s řešením, proč vznikly poruchy a poškození. Řešíme tak nyní statiku kaple, abychom zamezili dalším pohybům. Přípory kaple nebyly kotvené tak, jak měly být, a zřejmě tak došlo k pohybu a vlivem některých sil zespodu k podrcení jednoho ze sloupů. My jsme ho vyjmuli, podepřeli stavbu, a sloup je v restaurátorské dílně,“ popsal kameník a pokračoval: „Pracujeme i na dalších opravách a po našem odchodu by mělo dojít k tomu, že zmizí více než dvacetileté dřevěné podpěry, kterými je kaple vzepřená a bude stabilní bez jakýchkoliv poruch. Statické zajištění má být hotové v červnu, což bychom měli teoreticky stihnout.“

Uvedl také, že v kapli byl v rámci zjišťování poruch použit také rentgen, což není běžné. „Řekl bych, že to bylo vůbec poprvé, co byl na památce použit rentgen. Díky tomu jsme mohli vidět vše, co ve zdi je a kde je narušená,“ sdělil s nadšením Tamchyna.

Do Plzně se sjelo čtyřiadvacet moravských vinařů, aby se zúčastnili tradičního Plzeňského festivalu vína.
Plzeňský festival vína přilákal do centra města stovky lidí

Navazovat budou i další práce. Jelikož ve chvíli, kdy se postavilo lešení a stáli restaurátoři čelně k malbám, které jsou restaurované již v minulosti, tak zjistili, že za ty roky už mají zase své poškození a potřebují zásah. Proto je na místě již restaurátorka, která dělá průzkum stavu maleb a měla by udělat restaurátorský návrh na zajištění a retuše maleb.

Řeší se ale například přívod a odvod vzduchu, jelikož kaple má nevhodné klima, protože se v ní nedá nijak větrat.