Návštěvníci se už v sobotu dopoledne mohou těšit na ukázky práce s koňmi, kteří pomáhají v zemědělství i lesnictví, představení speciálních strojů i soutěž chladnokrevných hřebců O pohár Českého lesa a následná show. Chybět nebudou ani procházky po oboře s průvodcem, výstava, soutěže pro děti a rovněž divadelní nebo hudební vystoupení.

Událost bude hostit Střední odborná škola a učiliště v Horšovském Týně. Program se totiž odehraje v jejich hospodářském areálu a startuje v 11 hodin. „Akce představuje přírodní a historické zajímavosti Českého lesa. Místo konání i stěžejní téma se každoročně mění. V minulých letech se zájemci seznámili například s tavbou železa nebo výrobou milíře. Dozvěděli se také podrobnosti o rýžování zlata, historii sklářství, plavení dřeva nebo tradičním zemědělství,“ vyjmenovala Lucie Koryťáková Nováková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, což je hlavní organizátor.