Náměstí v Holýšově už čtyři roky zdobí nová budova moderní radnice. Je propojena s původní budovou staré radnice, která pochází z 20. let minulého století. I ona se nyní dočkala alespoň částečné rekonstrukce.

„Oprava střechy už byla opravdu nutná, nacházela se v dezolátním stavu. Kdybychom ještě třeba dva roky čekali, mohla by nám taky spadnout na hlavu," vysvětlil holýšovský starosta Antonín Pazour.

Radnice dostala nejen novou střechu, ale i věž s hodinami, jejíž měděný lesk je vidět už z dálky. Nad kopulí věže je i nová pozlacená 'makovice' s korouhvičkou.

Oprava kopule původně vůbec nebyla v plánu, ale během oprav střechy se přišlo na to, že je zrezivělá, a navíc trochu posunutá.

Díky neplánované opravě se Holýšovským také podařilo odhalit kovovou schránku ukrytou v makovici. Nacházel se v ní vzkaz od zakladatelů holýšovské radnice z roku 1927, dobové fotografie, noviny i mince z dob Rakousko-Uherska. Kopie nálezů a své vlastní současné příspěvky Holýšovští pak umístili do nové kapsle a opět ji vrátili na střechu budovy.

Práce na staré radnici jsou nyní již téměř hotovy, příští týden by měly být ukončeny. Přišly město na přibližně dva miliony korun. Další opravy, jako například nová fasáda či okna, jsou vyprojektovány, na jejich provedení si však radnice ještě bude muset počkat.