Stavební práce počítají s novou tepelnou izolací a fasádou, výměnou oken, instalací ventilačního zařízení a také fotovoltaických panelů. Podle nových předpisů totiž musí mít školka systém výměny vzduchu, kterým neuniká teplo, a panely pro pro využití sluneční energie. Vše přispěje především ke snížení energetické náročnosti objektu.

Ve výběrovém řízení zvítězil Domažlický stavební podnik, celé zateplení by mělo vyjít na více než 11 milionů korun. Na dobré cestě je i žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, která by měla pokrýt 45 procent ze způsobilých výdajů.
Rekonstrukce by měla být hotova do konce září.

Města předloni opravilo a zateplilo i školku ve Školní ulici. Stavební práce však kvůli zpoždění při výběru dodavatele odstartovaly až koncem července a po prázdninách proto probíhaly za částečného provozu až do prosince a rodičům se nelíbily podmínky panující ve školce při rekonstrukci.

„Protože potřebujeme pomoc a hlavně pochopení rodičů dětí, které navštěvují tuto školu, uskutečnilo se 24. dubna setkání s rodiči, na kterém jsme informovali o plánované rekonstrukci,“ uvedl starosta Jan Mendřec a přislíbil pravidelně rodiče informovat o průběhu akce, aby se předešlo nedorozuměním a nepřesným informacím.