Časné vstávání má rád asi málokdo. Milovníci přírody si ale rádi přivstanou třeba i jen proto, aby přivítali ptačí zpěv, který se s jarem opět vrátil do naší krajiny.

Mezi ně patří i jedenáct účastníků letošního Vítání ptačího zpěvu v Holýšově.

Již tradiční vycházku po okolí města, jejíž cílem je rozpoznávání jednotlivých druhů ptáků podle jejich hlasových projevů, pořádala Česká společnost ornitologická společně s holýšovským ornitologickým klubem.

Všichni účastníci vyrazili po šesté hodině a časná ranní procházka je provedla podél řeky Radbuzy a pak po staré betonové tankové cestě směrem k objektu bývalých kasáren.

„Celkem jsme zaznamenali 43 druhů ptáků,“ uvedl předseda Ornitologického klubu Holýšov Libor Schröpfer. „Z těch zajímavějších to byla především volavka popelavá, čejka chocholatá, bramborníček hnědý, pěnice pokřovní či šoupálek dlouhoprstý,“ vyjmenoval ornitolog. Dodal, že zajímavé bylo i prokázání celkem pěti zpívajících samců slavíka obecného.

V jednom místě u řeky Radbuzy se pak výpravě podařilo objevit ve velké výšce na topolu hnízdo drozda kvíčaly, ve kterém seděla samice na vejcích.
„Letošní vítání se vydařilo a i počasí bylo vynikající,“ popsal Schröpfer. „Přesně v 9 hodin ráno jsme akci ukončili. Nakonec jsme si rozdali ornitologickou literaturu a slíbili si, že se příští rok první květnovou neděli opět sejdeme,“ zakončil předseda.