Zápisy tam proběhly v pondělí a v úterý odpoledne a dorazilo k nim 104 předškoláků se svými rodiči.

„U patnácti z nich ještě rodiče zvažují odklad," uvedla zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Alena Ježková.
Letošní zápis v holýšovské škole byl na téma Povolání.

„Předškoláčci za pomoci žáků čtvrtých tříd plnili různé úkoly – zavazování kličky, počítání v obchodě, dokreslování hlemýždě a tak dále," popsala Ježková s tím, že za splněné úkoly děti obdržely darem omalovánky. Kdo navíc přednesl básničku o nějakém povolání, dostal sladkou odměnu.

✎ Co by měl umět budoucí prvňáček?

✏ pozdravit, poprosit, poděkovat
✏ orientovat se, co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad
✏ vědět, jak se jmenuje, kolik je mu let, kde bydlí, znát dny v týdnu, základní údaje o ostatních členech rodiny
✏ mluvit celými větami, nahlas a zřetelně
✏ správně vyslovovat všechny hlásky (v opačném případě navštívit logopeda)
✏ vnímat hlásky, rozložit a složit krátké slovo na hlásky (p – e – s)
✏ rozložit slovo na slabiky
✏ znát barvy
✏ počítat do deseti
✏ sebeobsluha: samostatné stolování, oblékání, používání příboru
✏ hygiena: mytí, WC, smrkání
✏ přednést básničku, zazpívat píseň, poznat a vyprávět krátkou pohádku
✏ znát barvy, umět vybarvovat jednoduché tvary
✏ nakreslit postavu se všemi znaky (oči, uši, vlasy)
✏ pracovat s nůžkami
✏ držet správně tužku, netlačit, kreslit tak, aby tužka lehce klouzala po papíru
✏ vydržet nad zadaným úkolem a pracovat samostatně alespoň čtvrt hodiny a práci dokončit
✏ za připravenost dětí na školní docházku jsou zodpovědní rodiče