Cílem projektu bylo zajistit občanům města možnost rehabilitace v jejich přirozeném prostředí, bez náročného dojíždění a ve volném čase – město Holýšov mělo v době přípravy projektu 4910 obyvatel, z čehož 1032 osob bylo starších šedesáti let.

„Ve městě funguje Klub seniorů a nachází se zde Dům s pečovatelskou službou Holýšov, který měl nevyužitou značnou část zahrady. Naším cílem bylo upravit tuto zahradu pro využití volného času našich seniorů a osob se zdravotním postižením,“ vysvětlila místostarostka města Hana Valachovičová.
Město Holýšov požádalo Nadaci ČEZ o nadační příspěvek na realizaci rehabilitačního hřiště, ta žádosti vyhověla a poskytla městu nadační příspěvek ve výši sto padesát tisíc korun. Vedení Holýšova z městské pokladny přidalo dalších pětadvacet tisíc korun, načež bylo nakoupeno šest fitness prvků, které byly instalovány na pozemku zahrady u Domu s pečovatelskou službou v Holýšově, v ulici MUDr. Šlejmara.


„Instalace prvků byla rychlá, více času jsme trávili vybíráním dodavatelské firmy a především samotných prvků,“ řekla Valachovičová. „Byli jsme si je prohlédnout na specializované výstavě a pečlivě jsme je vybírali tak, aby vyhovovaly co nejlépe,“ dodala.


Jednotlivé cvičební prvky na zahradě slouží k protažení ramen a loktů, protažení horních končetin, dolních končetin, masáži zad a a podobně.
Rehabilitační hřiště pro seniory a osoby s handicapem bylo slavnostně otevřeno včera, v pátek 26. srpna v poledne. Hřiště uvnitř oploceného areálu je volně přístupné všem, kteří dostanou chuť se trochu protáhnout.

„Město Holýšov velmi děkuje Nadaci ČEZ za poskytnutý příspěvek a věříme, že s novým hřištěm budou spokojeni i naši občané,“ poznamenala na závěr místostarostka.