„Nabídka od společnosti se týkala i stavebních buněk a ocelového přístřešku,“ doplnil starosta Zdeněk Novák (SPMD).

Haly mají strategickou polohu pro Domažlické městské lesy (DML). „Objekt využijí k parkování své techniky i umístění automatické štípačky,“ pokračoval Novák.

Na nákup staveb počítal městský rozpočet s částkou 100 tisíc korun, dalších 395 tisíc tak zastupitelé museli uvolnit z letošní rozpočtové rezervy. „V současné době máme k dispozici mnoho palivového dříví v celých délkách. Na trhu je ho kvůli kůrovcové kalamitě velký přetlak. Rozhodli jsme se část tohoto dřeva prodávat jako hotové štípané dříví. Pro jeho přípravu a zpracování bude tento objekt velmi potřebný,“ uvedl ředitel DML Jan Benda, který je zároveň zastupitelem za KSČM.

Objekty kupovaných hal stojí na pozemcích Českých drah. „S těmi bude uzavřena příslušná nájemní smlouva,“ doplnil další postup starosta.

Ze závěrečné lekce tanečních, které ve Kdyni oslavili 50 let.
Taneční škola manželů Vostárkových oslavila kulatiny