Statek u Podestátů
Mnozí si vzpomenou, že starosta o minulých rodácích mluvil z vikýře statku u Podestátů jako Pišvonc. Aby se do vikýře dostal, musel přelézt v přízemí haldy materiálu. Dnes je celý statek opraven, je v něm nové sociální zařízení, místnost pro historická řemesla a krásná výstavní místnost. Opravena je střecha na restauraci Dražinovská rychta, vydlážděné nádvoří a statek má opravená okna a dveře.

Úpravna vody a hřiště
V roce 2012 vybudovala obec ve spolupráci se zemědělskou organizací AGRIMA a.s. novou úpravnu pitné vody a u horního rybníka pak hřiště pro děti, které je postupně doplňováno dalšími herními prvky a zelení.

Obecní úřad
Když projíždíte obcí, nemůžete si nevšimnout opravené budovy obecního úřadu, vybudování parkoviště a nového dětského hřiště před úřadem.
Budova staré školy ve středu obce ožila. Dostala nová okna, fasádu a ve školce, která zde sídlí je nové plynové topení a vnitřní vybavení.
Nově oplocen je asfaltový kurtu za obcí na němž se tenis hraje již dlouhá léta. Letos bude obohacen o bezpečné branky , desku na basket a odrazovou stěnu.

Cyklostezka
Od podzimu 2014 je v provozu úsek cyklostezky s asfaltovým povrchem mezi Draženovem a Petrovicemi. Draženov tím získal bezpečné dopravní spojení pro občany Rejkovic, pro cestu do Domažlic a pro vycházky v krásné přírodě mimo silnici I/22.

Hasičská zbrojnice
Novotou svítí i hasičská zbrojnice. Dostala nový kabát a vstupní vrata. Hasiči se připravují na oslavu 120 let výročí založení sboru, kterou plánují na srpen.

Plány do budoucna
„Snažíme se dělat rodáky v pětiletých cyklech. To znamená, že bychom se tady na dvoře měli vidět zase v roce 2020. Půjde-li vše tak, jak si představuji, vyjdeme si na dvůr po nové zrekonstruované silnici a úplně se změní křižovatka na hlavní silnici u obecního úřadu. Ve výstavbě bude nová čistírna odpadních vod a na Krysluc poli bude pokračovat výstavba nových bytů," řekl starosta Draženova Štěpán Sladký.