Na programu bylo celkem pět přednášek s různými tématy. Návštěvníci se dozvěděli o osudu rodin v obci Lísková v poválečném období, o bezzásahovém území v Čerchovském lese, dozvěděli jsme se také o chovu a práci pasteveckého psa a v neposlední řadě o výskytu tučnice obecné a lišejníků v rezervacích Českého lesa.

O přestávce, kdy bylo pro návštěvníky připraveno občerstvení, se o všech tématech vášnivě diskutovalo. Jednalo se již o 8. ročník této akce s názvem Setkání přátel a příznivců Českého lesa. Letošní ročník se konal v Domě přírody v Klenčí pod Čerchovem a pořádalo ho Muzeum Českého lesa v Tachově, Muzeum Chodska v Domažlicích ve spolupráci s AOPK ČR, Správou CHKO Český les.

Lucie Lorencová