V neděli hostil Dům přírody v Klenčí pod Čerchovem první ročník výstavy hub. Vystavované exponáty přitom nasbírali organizátoři a účastníci sobotní mykologické exkurze na loukách v nedalekých Caparticích a okolí. Výstava, která vznikla ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, správy Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Český les, obsahovala více než osmdesát druhů hub. Mezi nimi se nacházel i obří úlovek hlívy dubové a troudnatec kopytovitý, který je zde na Chodsku spojován s výrobou klobouků.

V průběhu dne mohli lidé přinést své vlastní úlovky k určování v mykologické poradně, jež byla k dispozici po celý den. Výstavu navštívilo přes devadesát milovníků hub. „Účast nás velice potěšila, proto jsme rozhodnuti podobné akce opakovat i v následujících letech,“ dodala jedna z organizátorek Lucie Lorencová. Na závěr výstavy se návštěvníci zúčastnili zajímavé přednášky s promítáním Mgr. Luboše Zeleného ze správy Národního parku Šumava na téma „Netradiční jedlé houby Českého lesa“.

Vladislava Janochová