Tůně nestahují vodu z okolních mokřadů a slouží k zadržování vody v krajině, jako napajedlo pro zvěř a místo pro další vodních živočichy. Budování tůní bylo realizováno za finančního přispění CHKO Český les – AOPK, RP SCHKO Český les.