„V těchto dnech jsme obdrželi od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky písemnou informaci o poskytnutí finanční dotace. Celkové náklady projektu jsou 19,98 milionu Kč a poskytnutá dotace pro město Domažlice činí necelých 17,99 milionů Kč, což je 90 procent celkových nákladů,“ vyčíslila mluvčí radnice Kristýna Kolbecková.

MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ
V chystaném centru se plánují setkání obyvatel za účelem kulturním, společenským, vzdělávacím a za účelem pomoci znevýhodněným skupinám obyvatel v zapojování se do běžného občanského života ve spolupráci s veřejností. „Obecně je smyslem projektu přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a rozšířit infrastrukturu pro volnočasové a sociální aktivity na území města a Domažlicka,“ dodala Kolbecková.

Domažličtí naopak neuspěli se žádostí o dotaci na přestavbu části západního křídla objektu pivovaru. Chodská metropole žádala o peníze z Programu přeshraniční spolupráce, neboť na projektu spolupracoval s partnerským Furthem im Wald.

„Záměrem projektu Česko-bavorské dědictví – společně a atraktivně bylo vytvoření tří expozic. Dvě v suterénu a jedna ve čtvrtém patře západního křídla pivovaru. V suterénu měl výt představen pivovarský provoz a sklářství v Českém lese, v podkroví pak společná česko-bavorská historie i dějiny města a husitství,“ popsal záměry již dříve místostarosta města Stanislav Antoš (KDU-ČSL).

„Projekt neprošel, ještě nemáme výsledné odůvodnění, proč jsme neobdrželi dotaci, zatím nemáme. Zvažujeme, že bychom podali novou žádost. Do 23. srpna je vypsán další dotační titul, zřejmě se pokusíme do něj přihlásit, až budeme vědět, co se na naší první koncepci nelíbilo,“ shrnul místostarosta Zdeněk Novák (SPMD).