Děti ve věku od 6 měsíců do 2 let bude lektorka seznamovat s vodou ve čtvrtek dopoledne od 8. března. Dojde i na prohloubení pouta mezi dítětem a rodičem, abecedu potápění i na výuku základních plaveckých dovedností se spoustou her a říkanek. Plavání pro dětí od 2 do 3 let bude probíhat v pondělí odpoledne od 5. března. Připravena bude výuka základních plaveckých dovedností formou hry s dětskými říkadly a plavání dětí s rodiči.

„Kurzy povede lektorka Mirka Bauzová. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 724 028 679,“ uvedl ředitel bazénu Jiří Houška.

Hlediště loutkového sálu nabízí variabilitu míst k sezení. Standardní židle mohou doplnit nižší lavice pro děti.
Nový domažlický loutkový sál vyhovuje hercům i divákům