Původní plán domažlické radnice na přeměnu Kostelní ulice (od kostela k přechodu u Základní školy Komenského 17) v pěší zónu padl. Úzkou ulicí denně projdou tisíce lidí. Chodníky chybí nebo jsou velmi úzké, a chodci se tak musí proplétat mezi vozy, které ulicí projíždí. Městští strážníci tam řeší přestupek v průměru každé tři dny a známé jsou i případy, kdy se záchranáři se sanitkou kvůli špatně zaparkovaným vozům nemohli dostat k pacientovi.

„Projekt počítal s kompletní rekonstrukcí a také pěší zónou. Narazili jsme však na nesouhlas památkářů a policistů. Vše se táhlo zhruba od roku 2011. Když jsme nakonec našli kompromisní řešení, ozval se jeden z občanů, který v Kostelní ulici podniká, a nakonec byl náš projekt, jenž řešil především bezpečnost v této lokalitě, shozen ze stolu," popsal vedoucí odboru investic a majetku Michal Hájek.

„Dopravní inspektorát rozhodoval i na základě bezpečnostního auditu, který v projektové dokumentaci na rekonstrukci této ulice shledal nedostatky, jež by mohly mít negativní vliv na bezpečnost silničního provozu a vznik dopravních nehod v dané lokalitě," uvedla mluvčí Policie ČR Dagmar Brožová.

Památkáři nesouhlas nevydali, ale podpořili zklidnění této části historického jádra města v podobě pěší zóny.

„Bylo vydáno kladné stanovisko orgánu památkové péče se čtyřmi podmínkami, které z pohledu památkové péče nijak nebrání v realizaci rekonstrukce a pěší zóny," konstatovala Helena Weberová z domažlického úseku památkové péče.

„Ulice by si zklidnění zasloužila. Na rohu u věže z podloubí do ní často vybíhají děti. Jelikož je mezi loubím nešťastně umístěný stánek, který znemožňuje výhled na silnici, často trneme při pohledu ven, aby nedošlo k nějakému neštěstí," říká Hana Včalová, vedoucí prodejny Teta drogerie, která je umístěna na rohu náměstí a Kostelní ulice.

Za uplynulý rok evidovali domažličtí strážníci v Kostelní ulici 112 přestupků. Domažlická radnice tak nyní bojuje za osazení dopravních značek Zákazu vjezdu.
„Nakonec jsme ještě ustoupili a vjezd do ulice povolíme dopravní obsluze," uvedl Hájek, podle kterého bude nyní na správních orgánech, aby o povolení umístění značek rozhodly co nejdříve.

Komplikovaná dopravní situace panuje často také přímo na domažlickém náměstí. I tam se snaží město situaci zmírnit, ovšem i v tomto případě naráží na námitky památkářů.

„Ti navrhují celé náměstí uzavřít, ale to podle našeho názoru není možné. Lidé jsou zvyklí tady parkovat a je tady také celá řada živnostníků. Do budoucna ovšem budeme muset přijmout alespoň určitá bezpečnostní omezení tak, aby tady kvůli obrovskému provozu nedošlo nakonec k tragédii," upozornil starosta Domažlic Miroslav Mach.