Skupinkám Tří králů, kteří budou při jubilejní desáté sbírce prosit v lidských příbytcích o dary, které budou využity ve prospěch těch nejpotřebnějších, přijel z Plzně požehnat biskup František Radkovský.

Zároveň posvětil křídy, jimiž budou koledníci psát nad dveře příbytků lidí, kteří přispějí do zapečetěných pokladniček charity, známá písmena K+M+B, která nejen připomínají jména Tří králů - Kašpara, Melichara a Baltazara, ale zároveň první písmena jejich jmen jsou shodná s těmi, která v latině znamenají požehnání od Boha.

Požehnání biskupa koledníkům předcházelo v kostele Narození Panny Marie malé představení, které děti s dospělými nacvičili. Uvedli pasáž z narození malého Ježíška v Betlémě.

Více podrobností v pondělním Domažlickém deníku.