Kruhová křižovatka pod Chodským hradem bude viditelným vyústěním nejvýraznějších stavebních prací, se kterými se Domažličané a návštěvníci města setkají v první polovině letošního roku.

„V tomto období vyvrcholí dvouletá investiční akce Čistá Berounka,“ konstatoval starosta Miroslav Mach. Práce na kanalizaci a vodovodu v Chodské ulici (od hradu k řece) si vyžádají nejvýraznější uzavírku příštích měsíců.

„V rámci protipovodňových opatření se u mostu pod hradem bude dělat obtok,“ připomněl další stavební zásah v této lokalitě Mach.
Na závěr přijdou na řadu úpravy komunikací a stavba kruhové křižovatky, kam bude ústit pět ulic.

„Myslím, že tam není velmi silný provoz, ale ve směru od Jiráskovy ulice je někdy špatný výhled,“ popsal současný stav křižovatky řidič Jiří Rovný. Práce v Chodské ulici začnou zřejmě v březnu, celá akce Čistá Berounka by měla být hotova do poloviny června.

Zjara začnou práce i ve Vodní ulici, kterou čeká kompletní rekonstrukce. V zimním období zde motoristé jezdí po štěrkovém povrchu. Podobné úpravy čekají i Fastrovu ulici (boční ulice z náměstí v jeho dolní části).

„Zde se uvažuje o změně dopravního režimu na pěší zónu,“ doplnil starosta.

V jarním období se úprav povrchů chodníků a silnic dočkají i obyvatelé sídliště Kavkaz. Ke svému závěru dospěje i složitá rekonstrukce Žižkovy ulice.
Kompletně celý nový povrch komunikací bude zhotoven v Máchově ulici.

„Velké úpravy čekají Vrbovu ulici, kde se v souběhu bude do země po domluvě se všemi správci sítí ukládat elektrické vedení, plyn i telefonní kabel a zároveň bude upraveno veřejné osvětlení,“ dodal Mach.