V tomto týdnu proběhlo závěrečné vyhodnocení, při kterém frekventanti kurzu obdrželi certifikát o absolvovaném školení a dárky, které souvisí s osobní bezpečností – osobní alarm, reflexní pásku pro pohyb v noci i obranný sprej.

Na snímku zleva preventista městské policie Kamil Veverka, velitel MP Petr Kubal, lektor a profesionální voják Waldemar Janeček a předseda Městské rady seniorů Domažlice Josef Fidrant.