Dveře arciděkanského kostela Narození Panny Marie v Domažlicích se v sobotu v devět hodin ráno otevřely všem, kteří se přišli naposledy rozloučit se zesnulým Jakubem Blackým.

Rodák z Luženiček na Domažlicku, politický vězeň, aktivní odbojář proti nacistické okupaci i komunistickému režimu, dobrodinec charity a nositel mnoha ocenění zemřel v úterý 3. února v klatovské nemocnici v úctyhodném věku 93 let.

„Blahoslaveni ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království,“ zaznělo z úst plzeňského biskupa Františka Radkovského, který sloužil mši za zemřelého.

Proti nespravedlnosti bojoval Blacký celý život. V roce 1939 byl jedním z organizátorů svatovavřinecké pouti v Domažlicích, projevu odporu proti nacismu. Během protektorátu působil v lidoveckém hnutí a po válce byl komunistickým režimem několikrát zatčen a odsouzen.

V padesátých letech byl potrestán 18 lety vězení za údajnou velezradu, napomáhání k útěkům do zahraničí a dokonce za úmyslné šíření mandelinky bramborové na Klatovsku.

Blacký strávil deset let v komunistických žalářích, především na Mírově. Zažil psychické a fyzické týrání i ztrátu rodiny – manželka se s ním rozvedla, aby uchránila dceru před pronásledováním totalitním režimem.

Po propuštění v r. 1964 mohl pracovat pouze jako dělník, znovu se však oženil a prožil dlouhé a šťastné manželství se svou druhou ženou Vlastou.

Ve smuteční řeči vzdali čest Blackého památce zástupci Diecézní charity Plzeň, KDÚ–ČSL, Klubu českých turistů, Konfederace politických vězňů a města Domažlice.

Starosta Domažlic Miroslav Mach se během obřadu neubránil dojetí.

„Poznal jsem ho pouze krátce, ale jsem rád, že jsme jej ocenili ještě za jeho života,“ uvedl starosta.

Jakub Blacký byl Čestným občanem Domažlic, nositelem Řádu T. G. Masaryka II. třídy, který mu v říjnu loňského roku udělil prezident Václav Klaus, a mnoha dalších významných ocenění.

Blacký byl hluboce věřící, a proto ho nejvíce, podle vlastních slov, potěšilo apoštolské požehnání s blahopřáním od papeže Benedikta XVI. Říkal, že utrpení politického vězně a další těžkosti v životě mu pomohla snášet víra v Boha.

I na sklonku života se snažil pomáhat lidem kolem sebe, byl štědrý k charitě, přispíval na projekty, jako byla stavba Památníku obětem železné opony v Hájku u Všerub či oprava arciděkanského kostela v Domažlicích.

„Až do konce života byl Blacký plný optimismu a energie, neustále se zajímal, pomáhal a plánoval. S láskou opravoval kříže na různých místech Domažlicka, které tolik miloval,“ vzpomíná ředitel Diecézní charity v Plzni Jiří Lodr.

Blacký štědře přispěl Charitě i na stavbu klatovského Domova pokojného stáří Naší Paní, kde žil od roku 2005 a který byl také jeho posledním domovem.

Po skončení obřadu byla vynesena rakev se zesnulým a jeho ostatky uloženy do hrobu na domažlickém hřbitově.