Památník na Baldově.Památník na Baldově.Zdroj: Město DomažliceCílem chystaného rozšíření domova se zvláštním režimem v Benešově ulici v Domažlicích je navýšení kapacity objektu. Rada města už zadala zakázku Erice Suchomelové z Vitína na přípravné kroky, kterými jsou inženýrsko-geologické práce, včetně vyhodnocení možnosti vsakování a radonového průzkumu na stavbu. „Práce vyjdou na 154 810 Kč bez DPH,“ vyčíslil domažlický starosta Radek Wiesner.

Samotné rozšíření objektu o novou přístavbu projektuje ateliér, který vytvořil i projekt pro původní objekt domova se zvláštním režimem, který byl otevřen v únoru 2018 s 24 lůžky. Jeho posláním je poskytování sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, osobám se stařeckou, Alzheimerovou a ostatními typy demencí.

V objektu, kde se nachází domov se zvláštním režimem, bývaly dříve jesle.

Jednodenní Vánoční trhy v Domažlicích v roce 2021.
Advent nabídne na trzích v Domažlicích koncerty, ve Kdyni bude i zabijačka

Kromě těchto kroků se zastupitelé města rozhodli, že zakoupí státní pozemek v okolí památníku na Baldově. Jeho plocha činí 444 m2. „Od Státního pozemkového úřadu jej kupujeme za 111 440 korun. Dosud jsme za jeho užívání platili nájemné,“ sdělil starosta.

Památník husitské bitvě na Baldově ve tvaru kalichu od klatovského sochaře Václava Fialy byl odhalen v srpnu 2015.