„Půjde o místo před ubytovnou v Masarykově ulici, dále v Hruškově ulici před bývalým Svazarmem, před prodejnou COOP v Kozinově ulici. Poslední kamerový bod je uvažován na křižovatce Benešovy, Erbenovy a Mánesovy ulice,“ zmínil při projednávaní na zastupitelstvu Michal Hájek, vedoucí odboru správy majetku (OSM). Předpokládaná cena projektu činí 1,2 miliony korun.

Spoluúčast města by měla být minimálně 30 procent (cca 360 tisíc Kč). „U kamerového bodu v Hruškově ulici bylo jedním z důvodů pro zamýšlené umístění, že v budově bývalého Svazarmu byla provozována nelegální ubytovna. Podařilo se dosáhnout toho, že tam v současné době už není, nicméně další důvody pro umístění tohoto kamerového bodu zůstávají. Je tam velké parkoviště, hustý provoz na frekventované silnici i blízkost dvou škol,“ vysvětlil místostarosta Zdeněk Novák.

Strážníci i policisté často vyjíždějí do Masarykovy ulice. Jde o vytížené místo z hlediska páchané pouliční kriminality. V budově bývalé Teplotechny jsou ubytováni hlavně cizinci. Dochází tam k slovnímu a fyzickému napadání, krádežím, rvačkám uvnitř objektu, před objektem stojí vraky, dochází k nepořádku na ulici i rušení nočního klidu.

Kamera na křižovatce ulic Kozinova-Palackého před prodejnou COOP by měla být umístěna na stožáru veřejného osvětlení. Tato ulice je výpadovkou na Folmavu, doprava směřuje i na přilehlá parkoviště u sportovišť (městský stadion TJ Jiskra, tréninková fotbalová hřiště, dětské hřiště s horolezeckou stěnou, bazén.

Křižovatka ulic Benešovy, Erbenovy a Mánesovy je zatížena zvýšenou dopravou ve městě. 150 metrů od křižovatky je obchodní akademie a vyšší odborná škola. Křižovatkou prochází převážná většina studentů. V Benešově ulici je mateřská škola a křižovatka ústí do největší panelové zástavby ve městě na sídliště Kozinovo Pole.

Na pořízení čtyř kamerových bodů by mohl přispět i Plzeňský kraj v rámci dotačního titulu Bezpečný kraj.

„O dotaci ve výši až 70% uznatelných nákladů se rozhodne do 11. června,“ uvedla Pavlína Fišerová z OSM, úseku investic.