Dětský bazén potřebuje okamžitou opravu. „Izolace malého bazénu se nachází v havarijním stavu, s opravou nelze čekat na letní odstávku. Při provozu malého dětského bazénu voda protéká do suterénu, při zhoršení hrozí zasažení technologií. Rekonstrukcí projde samotná vana malého bazénu, pochozí plochy kolem něj i sociální zázemí,“ uvedla domažlická radní Lenka Bauerová.

Město počítá s náklady na opravu bazénu ve výši zhruba 2,3 milionu korun bez DPH.

Rozsáhlou a investičně nejnáročnější akcí bude rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v Benešově ulici, takzvané Alzheimer centrum. Půjde o navýšení kapacity zařízení pro uspokojení většího množství potřebných klientů a optimalizaci provozu. „Nové vedení města se rozhodlo pro rozšíření v ještě větším rozsahu, než bylo plánováno. V současné době jsou požadavky vedení města zpracovávány,“ poznamenala radní s tím, že se počítá s náklady zhruba 50 milionů korun.

Padělky zajištěné policií, které nechal ÚZSVM zlikvidovat.
Stát zlikvidoval padělky prodávané na Facebooku

Dále je v plánu rekonstrukce lávky pro pěší v Branské ulici (pod Brankou) za zhruba tři miliony korun. Nynější lávka bude kompletně zdemolována a nahrazena novou lávkou s dřevěným zábradlím. Bude propojena se současnou parkovací plochou při silnici v Havlíčkově ulici chodníkem o šířce 1,5 metru. „Rada města schválila zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce malého rozsahu realizované mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek," potvrdil místostarosta Viktor Krutina.

V letošním roce se počítá i s bezpečnostním osvětlením, který tam navazuje na přechod pro chodce.

Za přibližně stejnou částku budou opraveny také chodníky na hlavním tahu městem, kdy se zároveň vymění současné rozvody veřejného osvětlení. Oprava začne v místě křižovatky ulic Msgre B. Staška a Benešovy a končí zhruba 30 metrů za křižovatkou s ulicí Sadová.