Informace o podmínkách a požadavcích k přijetí budou na webu města a přihlášky bude možné podat do 31. 10.