V současné době se připravuje žádost o dotační prostředky, které by pomohly s náklady na stavbu. Podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 15. výzvy, kterou vyhlásila Místní akční skupina Český les, schválila městská rada.

„Zpracování žádosti o dotaci na realizaci a podkladů pro žádost samotnou povede Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje,“ místostarosta města Radek Wiesner. Radní v současné době uzavřeli s touto agenturou smlouvu. Náklady, které tak vzniknou, jsou vyšší než 150 tisíc korun.

Rodiny s malými dětmi mohou v okresním městě aktuálně využívat šest školek – Zahradní, Poděbradovu, Michlovu, Msgre B. Staška, Palackého a Benešovu.

Rozšíření školky a základní školy, které kapacitně přestávají vyhovovat, plánuje i město Holýšov.