Snížení energetické náročnosti budovy je cílem chystané instalace fotovoltaické elektrárny na střechu domažlického domova se zvláštním režimem v Benešově ulici. „S tímto krokem se počítalo už při rekonstrukci objektu, který je tak na to stavebně připraven," konstatoval starosta Stanislav Antoš.

Radní zadali zakázku odborné firmě, která jednak zajistí smlouvu o připojení mezi provozovatelem fotovoltaické elektrárny a provozovatelem distribuční soustavy a také se postará o přípravu podkladů a podání žádosti o dotaci. Ta by měla být poskytnuta z prostředků ministerstva životního prostředí.

Domov se zvláštním režimem s kapacitou 24 lůžek funguje od února 2018. Nyní se chystá přístavba tohoto sociálního zařízení, díky ní by se kapacita měla zvýšit o 16 lůžek.

Den sociálních služeb v Domažlicích.
Lidé se seznamovali se sociální službami v Domažlicích, stále některé chybí

S instalací dvou fotovoltaických elektráren počítají letos také v Klatovech. První bude instalována v areálu sběrného dvora, na kterou je v rozpočtu počítáno s náklady ve výši 3,6 milionů korun. Další fotovoltaické panely budou umístěny na kulturním domě, zde jsou položka v rozpočtu čítá 2,2 miliony korun. „Na městské kulturní středisko bude instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu 48,5kWp a bateriové úložiště o velikosti 32 kWh, připojena bude k distribuční soustavě a stávajícím elektrickým rozvodům. Ohledně Odpadového hospodářství půjde o elektrárnu o výkonu 99,63 kWp a bateriové úložiště o velikosti 67 kWh, která rovněž bude připojena k distribuční soustavě a napojen na stávající rozvody objektu,“ sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust.

V Klatovech už ale na šetření energií mysleli i v předešlých letech, kde byla většina škol zateplena a na mnohých funguje projekt EPC (energetických úsporných zařízení a systémy jejich řízení).