Už v jednu hodinu začala v kostele sv. Václava mše svatá, při níž požehnal Mons. Kratochvíl novou stuhu na hasičský prapor od firmy Partners Market. Krátce po skončení se u hasičárny v horní části obce seřadil průvod 90 uniformovaných členů a několika doprovodných vozidel, aby se za doprovodu Domažličanky vydal pěkně z kopce na fotbalové hřiště se zastavením u pomníku padlých v obou světových válkách, k němuž položili věnec a pak si všichni vyslechli projev starosty obce a jednatele SDH Miroslava Jägera.

Na zeleném trávníku hřiště se pak odehrával bohatý program, jemuž kromě hasičů přihlíželo dalších 200 diváků. Zahájil jej projev starosty sboru Josefa Stuibera, který přítomné seznámil s činností od založení až po současnost a hned potom nastoupily mažoretky z Domu dětí a mládeže v Nýrsku. Jak je při podobných slavnostních akcích dobrým zvykem, bylo dalším bodem programu předávání ocenění 30 členům místního SDH od čestných uznání až po medaile sv. Floriána, které za dlouholetou aktivní a úspěšnou práci pro sbor převzali Václav Kafka, Jaroslav Nunvář, Josef Stuiber, Josef Toman a Josef Tvardík st. Velký potlesk, jako ostatně všude, kde vystupují, sklidily členky Sokola Loučim se svojí sletovou skladbou a potom už přišly na řadu ukázky historické techniky – z obce Javor přijeli hasiči v dobových uniformách a předvedli práci čtyřkolové stříkačky z roku 1928 s benzínovým motorem a dvoupístovým čerpadlem, jež je možno v případě poruchy motoru pohánět ručně, což také ukázali. Kdyňskou stříkačku na podvozku a s motorem od firmy Laurin a &Klement z roku 1925 přezdívanou „Babička“ v činnosti už snad viděli všude, ale nikdy se tato ukázka neokouká a tak i ve Lhotě přilákala pozornost mnoha diváků, kteří se přišli podívat zblízka. Z výšky pak všechno moli sledovat odvážlivci, kteří se nechali na plošině HZS Domažlice nechali vytáhnout do 16 metrů.

V odpoledním horku měla obsluha tří stanovišť (dvě limonády a jedno pivo) plné ruce práce, stejně tak jako později i děvčata u jídla. Domažličanka vyhrávala s chutí a všichni se dobře bavili. A jak to viděl velitel lhoteckých hasičů Václav Kafka?

„Přípravy jsme začali už na jaře, nejvíc toho bylo ale poslední týden. V sobotu jsme kapela hrála do půl jedenácté a v tu dobu taky došlo pivo a bylo to myslím tak akorát. Oslavu nám pomohlo financovat několik sponzorů a sbor samotný a lidi byli myslím spokojeni.“

Autor: Zdeněk Huspek