Dosud žáci ze spádového území Obecního úřadu Česká Kubice docházejí do předškolního zařízení v Novém Spálenci.

Nové prostory školky propojí toto zařízení se školou nejen fyzicky, ale zároveň ušetří obci náklady na jejich provozování. Děti z nejvíce obydlené České Kubice už nebudou muset v budoucnu dojíždět do mateřinky jinam.