Celá akce byla tradičně zahájena ve 13 hodin u kaple sv. Jana Nepomuckého bohoslužbou vedenou klenečským farářem Liborem Bučkem, který v průběhu mše vysvětil novou darovanou sošku, vzpomenul také na původní německé obyvatele a pohnutou historii osady. Během dalšího programu vystoupil dětský národopisný postřekovský soubor, který svým vystoupením všechny potěšil.

Následně pouť pokračovala v budově Sněhařů, tzv. „Šebkovně", kde si návštěvníci mohli pochutnat na chodských koláčích. Tam také probíhala prezentace fotografií předchozích ročníků poutě a vůbec poprvé bylo možné na speciálně připravených mapách zhlédnout vývoj domů v obci doplněných dobovými a současnými fotografiemi. Na uvedenou prezentaci na podzim naváže komentovaná procházka, která zájemce provede historií Capartic, umožní porovnání současného a minulého vzhledu osady, upozorní na výrazné osobnosti, události a objekty v lokalitě. O termínu akce budou zájemci informování prostřednictvím tisku.

O obnovení kaple v Caparticích v roce 2008 a následných poutí se postaralo Okrašlovací a sportovní sdružení Český Les, které v současné době pracuje na znovuvystavení další kapličky v obci Dolní Folmava. S velmi zajímavou zprávou na pouť přijel pan Karl Reitmeier, který s sebou přinesl dosud neznámé informace o možném názvu aktuálně obnovované kaple na Folmavě, kde totiž podle pamětí původně stálo celkem 7 kaplí. Pokud by kdokoliv z čtenářů měl informace ohledně této kaple nebo znal někoho, kdo by si ji mohl pamatovat, může kontaktovat občanské sdružení na: oas-ceskyles@email.cz nebo na telefonu +420 603 589 751.

Kamila Angelovová