Začátek proběhl ve znamení promenády masek, kterých se tentokrát předvedlo o něco méně, což bylo z velké části zapříčiněno nemocemi některých dětí.

I tak byla účast asi patnácti masek na naši malou obec velmi dobrá. Děti se vyřádily při několika soutěžích, v nichž byly náležitě odměněny sladkostmi a drobnými dárky.

Nezapomnělo se ani na dospěláky, kteří se při hře 'na mrkanou' vrátili do dětských let. Mezi jednotlivými soutěžemi si děti i rodiče zatančili, ti nejmenší skotačili na velké žíněnce. Na závěr proběhla tradiční tombola, ve které každý vyhrál pěkné ceny. Přispěl na ně Obecní úřad v Mezholezích a několik převážně místních sponzorů.

Velké poděkování za dobře připravenou akci patří dvěma 'vodnicím' Zdeňce Karbanové a Svatavě Rabasové, kterým s přípravou pomohlo i několik místních tatínků.

Jiří Karban