Vznikly tak čtyři územní studie s plánovanými čtyřmi obytnými zónami, a to ve Všerubech, na Hájku a Studánkách. V budoucnu se tak bude nabízet více než 50 parcel.

„V současné době máme volní kapacity prakticky vyprodané. Stáli jsme před otázkou, co můžeme nabídnout, a tak jsme nechali zpracovat zmíněné studie. Ty byly částečně podmíněné územním plánem pro rozvoj daných lokalit, zároveň to je i z našeho vlastního zájmu dalšího rozvoje celého městyse,“ řekl hned na úvod starosta Všerub Václav Bernard s tím, že to, co se v současné době ve Všerubech a okolí nabízí, je pouze v rukách soukromníků.

První zóna je zamýšlená v nedaleké obci Hájek, kde studie počítá s parcelami pro 15 rodinných domů. Z větší části jsou pozemky městyse, zbylé patří soukromníkům. „Ti ale mají rovněž zájem na tom, aby se v daném místě stavělo a vznikla obytná zóna,“ podotkl starosta. Studie rovněž počítá s celkovou infrastrukturou a sítěmi, to znamená s příjezdovými cestami, vodovodem, kanalizací, elektřinou, zelení, herními prvky a lavičkami.

Aby ale vše klaplo a prošla i změna územního plánu, je nutné zabrat i zemědělskou půdu, což Plzeňský kraj nechce připustit. „V této lokalitě je totiž pozemků k zastavění dostatek, ale jsou situovány směrem k vybudovanému obchvatu. Chceme proto vyjednat s krajem směnu, nechat tyto pozemky volné a stavět směrem od obchvatu do klidové části obce,“ pokračoval Bernard s tím, že by se směnily pozemky, u nichž k zastavení nikdy nedojde a které jsou různým způsobem roztříštěné.

Soutěž v požárním útoku v Chodové Plané.
OBRAZEM: Hasičské děti i veteráni soutěžili na pivovarském nádvoří

Ve Všerubech se plánuje hned se dvěma zónami – za mateřskou školou a podél silnice směrem na Maxov, kde je v současné době i zemědělský areál. U školky se počítá se 17 řadovými domy a 12 rodinnými domky. Nabízet se budou menší parcely kolem 600 metrů čtverečních, ale i velké přesahující výměrou i 2 tisíce metrů čtverečních. „Řadové domky by byly typu startovacího domu pro mladí lidí či pro méně náročné,“ zdůraznil starosta.

Směrem na Maxov poslouží vznik obytné zóny i jako částečná revitalizace. Kus zemědělského areálu by se zachoval pro lehkou výrobu a zbylá část by se přesunula k Myslívu, kde má majitel areálu již své zájmy. „Již se zde nachází bioplynová stanice, kompostárna, jsou tam stáje a mléčnice. S návrhem na přesun a rozvoj nemáme problém. I tady by došlo na směnu pozemků – za zhruba pětihektarovou plochu u Myslíva bychom získali část zemědělského areálu, farmu na Hájku a farmu ve Všerubech,“ vysvětlil Václav Bernard.

Poslední lokalitou jsou Studánky. Tady jsou pozemky výhradně ve vlastnictví fyzických osob, nicméně zde vzniknou parcely maximálně pro osm rodinných domů.

Všeruby zkrátka v budoucnu míní přitáhnout mladé lidi a rodiny s dětmi. Každý rok se totiž městys potýká s poklesem populace, byť se jen pár kilometrů od městyse nabízí možnost pracovat v sousedním Německu.

Zatím však není jasné, kdy budou pozemky připravené k prodeji a zástavbě. „Změna územního plánu může trvat rok, dva roky,“ řekl závěrem starosta Václav Bernard.