V řešeném zhruba 1,1 km dlouhém úseku proběhne rekonstrukce konstrukčních vrstev vozovky a bude provedena úprava šířkového uspořádání silnice. Součástí stavby je dále úprava chodníků, autobusových zastávek, úprava odvodňovacího systému vozovky a instalace trvalého dopravního značení. Na vjezdu do obce Brnířov bude také vybudována vjezdová brána, která zajistí dodržování průjezdních rychlostí v obci.

V minulém roce už práce probíhaly na zhruba 300 metrů dlouhém úseku na území Kdyně. Nyní budou stavební úpravy pokračovat převážně na území Brnířova. Během stavebních úprav dojde v úseku k částečné uzavírce a doprava bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Pro Ředitelství silnic a dálnic provádí opravu společnost COLAS a.s., která ve výběrovém řízení uspěla s cenou realizace stavby ve výši 21,1 mil. Kč bez DPH. Úplné dokončení stavebních prací je pak plánováno nejpozději v červenci letošního roku.

Ilustrační foto - uzavírka.
Oprava mostu v Novém Dvoře je v plném proudu