Návštěvníci přijíždějící na jubilejní šedesáté Chodské slavnosti po silnici I. třídy č. 26 ve směru od Plzně či Horšovského Týna budou oproti původnímu předpokladu nadále projíždět v obci Březí staveništěm. Přitom na ceduli umístěné v souvislosti se stavbou je možné číst termín dokončení červenec 2014.

„Termín dokončení byl prodloužen do 29. srpna. Když se prováděla v sousedství silnice výstavba kanalizace, přišlo se na neúnosné podloží, kam se stahovaly prameny z okolních polí. Bylo proto nutné před započetím výstavby kanalizačního vedení provádět sanační úpravy a výměnu zásypových zemin," říká k důvodu prodloužení realizace stavby, na niž přímo navazuje kompletní rekonstrukce silnice I/26 Plzeň-Folmava ředitel fi. Silnice Horšovský Týn Jan Hauser.

Podmáčené podloží dělníkům zkomplikovalo práci natolik, že stavbu nebylo možné dokončit v termínu. „Jsem rád, že Březí bude hotové, i když v prodlouženém termínu. Byly tam různé potíže s přípojkami, které se spolu s připomínkami vlastníků domů řešily takzvaně za chodu. To se předem nedalo předpokládat, že vše bude hotové o měsíc později. Neberu to jako tragédii, i když připouštím, že to nese jistá omezení pro tamní obyvatele i projíždějící motoristy," konstatuje Zdeněk Martínek, starosta Meclova, pod jehož správu Březí spadá.

Ve finále se má předělávat průtah Březím. Očekává zhotovitelská firma podobné komplikace, jaké se vyskytly při pracích v sousedství silnice? „Zatím nevíme, zda i tam budeme muset zpevňovat podloží pod silnicí, i když projektant připustil možnost, že by k sanačním pracím mohlo dojít i pod vlastní vozovkou.

Jak tomu ve skutečnosti bude, se dozvíme, až po obou stranách silnice budou osazeny obrubníky, odfrézujeme stávající povrch silnice a zjistíme, co se pod ním nachází," odpověděl Hauser.

„Každopádně jsem rád, že současné práce v Březí přispějí k lepšímu životu v naší spádové obci a nové chodníky i zpomalovací ostrůvek pak k větší bezpečnosti občanů," zakončuje Martínek.