Komunální volby si pravděpodobně v půli března zopakují obyvatelé rekreační obce Babylon. V té v říjnu vybírali ze dvou kandidátek.

O platnosti hlasování již rozhodoval Krajský soud v Plzni a neshledal pochybení. Při povolebním vyjednávání nedošlo ke shodě mezi členy dvou kandidátek – Starostové a nezávislí (STAN – 47,65 % hlasů – 3 mandáty) a ANO 2011 (52,34 % hlasů – 4 mandáty), přesto bylo na podvečer středy 26. listopadu svoláno ustavující jednání zastupitelstva.

Na ně se za účelem složení slibu dostavili jen čtyři zastupitelé zvolení za ANO. Trojice zvolených za STAN včetně náhradníků totiž ještě před konáním tohoto jednání abdikovala na mandáty.

„Vítám vás na ustavujícím jednání zastupitelstva, byť je jinak, než by mělo být. Ještě než zrekapituluji program, chtěl bych říct, že jsem se informoval, jak má být s ohledem na okolnosti program sestaven. V podstatě jsme se shodli s Krajským úřadem Plzeň a Ministerstvem vnitra, že pokud odstoupila jedna kandidátka včetně náhradníků, klesl počet zvolených zastupitelů pod zákonem stanovených pět, takže nelze splnit při jednání body, které obvykle při ustavujícím jednání jsou – volbu starosty a místostarosty. Zastupitelé by měli minimálně složit slib a z toho jsem vycházel při sestavování programu," předeslal dosavadní starosta Miroslav Pazdera, na němž bylo řízení ustavující schůze, třebaže také sám rezignoval na mandát, a posléze vyzval zastupitele ANO k podání připomínek k jím přednesenému programu.

Připomínku vznesla Simona Schlägelová (ANO), která byla v minulém volebním období místostarostkou.

„Veškeré povolební dění tady provází emoce, zákon myslí i na tohle, a proto může ustavující zastupitelstvo vést třetí osoba," uvedla Schlägelová.

„Já s tím problém nemám, zvolte si ji a já tady budu sedět jako host, s tím souhlasím," reagoval Pazdera.

„Navrhuji paní doktorku Janu Kopáčkovou, která bude dohlížet na to, aby to bylo bezkonfliktní," prohlásila Schlägelová.

Zdroj: Youtube

Právnička se poté ujala funkce řídící schůze. A právě do jejích rukou měli zvolení složit slib člena zastupitelstva, který přednesl nejstarší ze zvolených, 69letý Karel Polák. Slib měli potvrdit vyřčením slůvka ´ano´ a podpisem.

Jako první byla dle abecedního seznamu zvolených jmenována Lucie Bradová (STAN). „Rezignovala jsem, proto nemohu slibovat," prohlásila Bradová, která byla na jednání přítomna.

„Rezignace zvolených zastupitelů včetně náhradníků byly podány před konáním dnešní schůze a už nabyly 21. listopadu právní moci. Na to konto už jsem podal na Ministerstvo vnitra informaci, že počet zastupitelů klesl pod zákonný stav, a rezignace tady máme k dispozici," upozornil Pazdera.

„To je z procesního hlediska poměrně zajímavá záležitost," poznamenala právnička Kopáčková.

Slib zastupitele pak z uvedených důvodů složili pouze čtyři zvolení za ANO 2011.

„My doufáme, že se po dalších volbách podaří zastupitelstvo ustavit," podotkl dosavadní starosta.

V čem je problém

V Babylonu nepřinesla žádné ´ovoce´ povolební vyjednávání, což je připisováno nestandardnímu vztahu mezi dvěma zvolenými zastupiteli – Václavem Kitzbergerem a Miroslavem Pazderou, kteří figurují každý na jiné kandidátce.

Zastupitelé a náhradníci zvolení z kandidátky, jejíž lídr byl Pazdera, neměli podle informací výhrady k tomu, aby post hlavy obce zaujala jako vítězka voleb Schlägelová. Nárokovali si vzhledem k tomu, že volební výsledek byl těsný, post místostarosty a na něj chtěli dosadit dosavadního starostu Pazderu. S tímto nepochodili, naopak padl návrh V. Kitzbergera, že odstoupí a stejně tak by měl učinit i M. Pazdera. ANO na místostarostku navrhlo L. Bradovou.

Tento návrh nebyl volebním uskupením Starostové a nezávislí akceptován a de facto měl svůj podíl na abdikaci tří zastupitelů STAN.

V Babylonu také zaznělo, jak si zastupitelé zvolení za ANO představovali, že obě zmíněné funkce budou dojednány stoprocentně až na ustavujícím jednání.

Protistrana naopak hodlala, jak bývá v našich podmínkách dobrým zvykem, dohodnout se bezprostředně po volbách a uzavřít společné memorandum, z nějž se bude při ustavujícím jednání a volbě dvou nejvyšších funkcí v obci vycházet.

Vzhledem k tomu, že v Babylonu se tak nestalo, budou se muset v obci komunální volby opakovat, a to dle předběžných oznámení Ministerstva vnitra ČR zřejmě 14. března 2015.

Volební fiasko podle dlouholetého starosty Pazdery nebude mít zásadní vliv na chod obce, konkrétně na jejím hospodaření dle rozpočtového provizoria. Zmínil, že se dle něj postupovalo kvůli dotacím i dalším aspektům i v předchozích letech, přičemž rozpočet se schvaloval zpravidla až v březnu konkrétního roku.

„Jediné, co mne mrzí, je to, že nelze až do ustavení nového zastupitelstva prodávat parcely pro stavbu nových rodinných domů," zmínil Pazdera spolu s tím, že on i dosavadní místostarosta Jan Dufek jsou nadále všem k dispozici a budou také pracovat na tom, aby byly veškeré věci nezbytné pro chod obce Babylon v příštím roce 2015 připraveny.