Rozkopané ulicev Domažlicích si pro nejbližší týdny vyžádaly uzavírky místních komunikací v následujících lokalitách: Žižkova ulice v části od čp. 9 k čp. 115 (do 14. října), Vodní ulice (do 21. října), Máchova ulice (do 26. října), spojnice ulic Baarova a Vrbova (do 23. září). Uzavírky budou i v ulicích Fügnerova a Tyršova. Přesný termín je ještě v řízení odboru dopravy. V minulých dnech skončilo částečné omezení provozu v Kozinově ulici v části u čerpací stanice.