„Dopoledne by měla být ulice zprůjezdněna pro automobily. Na chodnících ještě budou pokračovat nějaké dodělávky, zcela jistě by ale do prázdnin měla být nová ulice hotová se vším všudy," uvedl horšovskotýnský místostarosta Václav Mothejzík.

„V ulici, vedoucí od kruhového objezdu u ulice E. Beneše směrem do Nové Vsi,  chyběly chodníky, komunikace už byla na konci své životnosti, hlavně kvůli svému věku a zásahům po provedených pokládkách inženýrských sítí," popsal stav ulice před rekonstrukcí Michal Bárta z Odboru majetku a investic horšovskotýnského městského úřadu.

Město Horšovský Týn proto v loňském roce začalo v první etapě rekonstrukce s výstavbou chodníků s cyklotrasou, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje současně s rekonstrukcí povrchu komunikace.

Součástí druhé etapy rekonstrukce, která začala letos na jaře a odehrávala se od Lidické ulice až na konec Nové Vsi, bylo i vybudování kanalizace pro odvodnění komunikace, prodloužení vodovodního řadu a vybudování plynovodních přípojek.

Celková délka nové komunikace je 1 200 metrů a její součástí je i trasa pro cyklisty – ta je zčásti v samostatném pruhu a zčásti smíšená pro cyklisty i chodce. Navazuje na již vybudovanou cyklotrasu v ulici E. Beneše a jedná se o část mezinárodní cyklostezky Praha – Plzeň – Regensburg. Cyklotrasa by měla pokračovat přes Svatou Annu směrem k Podhájí.

Vybudování silnice a kanalizace hradí Správa a údržba silnic, vše ostatní by mělo město přijít na přibližně 10 milionů korun. Horšovskotýnské radnici se však podařilo na výstavbu chodníku a cyklotrasy získat z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad evropskou dotaci ve výši přibližně dva a půl milionu korun.