Zatím jsou povoleny tyto:  Vodní  a Fastrova– do 30. června,  Vrbova – do 21. července,   JUDr. Žlábka – do 6.července,  ul. Žižkova (odtud je náš snímek) – do 9. srpna,. „V řízení je prodloužení doby trvání uzavírky místní komunikace v ulici  Vodní do 20. července," dodala Hana Braunová z odboru dopravy.