Pramenitou vodu při slavnostním přípitku tedy nahradila tekutina o poznání ostřejší. Jako již tradičně se u studánky sešli čeští i němečtí turisté. „Dovolte mi, abychom vzpomněli na doktora Jana Stráského, který byl jeden z obnovitelů Klubu českých turistů po roce 1989. Jeho zásluhou je také to, že jsme Čerchov získali zpátky,“ připomněl předseda klubu turistů Petr Matějka. Vzpomnělo se také na výročí pádu berlínské zdi a na sametovou revoluci.