Sotva městys nechal zdemolovat v bývalém kasárenském areálu nepotřebné objekty, zaznamenal zájem o plochu, která se po nich uvolnila.

„Stály tam čtyři objekty. Tři menší a jeden větší, což byla ubytovna. Měli jsme hodně nabídek firem na demolici a ta, již jsme vybrali, nebyla dle mého názoru špatná, demolice nás přišla na 140 000 korun. Zatím je stavební suť z demolice uložena na parkovišti na Výhledech. Bude rozdrcena a počítáme s využitím na vyspravení lesních cest, které potřebujeme zpevnit. Co nebude možné takto využít, zlikviduje v rámci smlouvy firma, která demolici prováděla," vysvětlil starosta Klenčí Jan Bozděch.

„Tam, kde stály menší budovy v blízkosti kasárenského objektu, který byl v minulosti zrekonstruován a přestavěn na bytový dům, zůstanou zelené plochy. Zaznamenali jsme už zájem některých obyvatel, že by tam chtěli mít jednak zahrádky a nebo také záhony s květinami. Tím by zabezpečili údržbu prostoru, což hodně vítám," říká Bozděch.

To, k čemu v budoucnu poslouží prostor uvolněný po demolici ubytovny, je zatím otevřená záležitost.

Po demolici kasárenských objektů vznikl v Klenčí volný prostor.„Co nám tady v Klenčí hodně chybí, je moderní dětské hřiště. To, které bylo kdysi zřízeno Po demolici kasárenských objektů vznikl v Klenčí volný prostor. za kasárenským objektem přestavěným na byty, už nevyhovuje, rádi bychom je odstranili. Vzhledem k tomu, že se po demolici ubytovny vyprázdnil prostor u bytových domů, kde jsou koncentrovány rodiny s malými dětmi, rádi bychom pod Saunou vytvořili dětské hřiště. Zatím ale nedokážu říci, jak bude veliké ani kdy dojde na jeho zřízení. Myšlenka je dobrá, začneme určitě projektovat. Druhá možnost, co by tam mohlo být, je parkoviště, protože loni jsme před nedalekými bytovkami vybudovali nové chodníky a zakázali po nich jezdit auty," popsal klenečský starosta možnosti využití plochy, která vznikla po demolici bývalé vojenské ubytovny. 

V plánu je také kompletní oprava sousední komunikace, která vede od mateřinky kolem bytovek.