Daňové příjmy obce Drahotín, které ani nedosahují sumy dvou milionů, jsou základem pro příjmovou část rozpočtu, která letos činí celkem 3 miliony a 634 800 korun. Naproti tomu mají Drahotínští ve svém plánu hospodaření pro tento rok výdaje obnášející sumu 6 milionů a 619 550 korun.

„Rozpočet je schodkový z toho důvodu, že letos provádíme II. etapu výstavby vodovodu. Plzeňský kraj nám poskytl dotaci 2 miliony korun, zbytek zaplatíme ze svého," říká starosta Jan Michal.

Drahotínští se rozhodli nežádat o dotaci Ministerstvo zemědělství ČR z následujících důvodů.

„Vyřizování této dotace je velice složité, radši bychom se zadlužili. Výběrové řízení ministerstva zemědělství je nejtěžší a drahé, jaké jsem měl možnost poznat. Ministerstvo si udělalo svoje pravidla, za řízení bychom zaplatili firmě 50 000 korun a dalších 100 tisíc by nás stála prováděcí dokumentace a další peníze věci okolo. A to bychom neměli záruku, že dotaci obdržíme," říká smutně starosta.

Drahotínští na zhotovitele II. etapy výstavby vodovodu vybírali z cenových nabídek pěti firem. Práci od nich nakonec dostal CHVaK Domažlice, který předložil nejnižší nabídkovou cenu.

„Firma už převzala staveniště a právě toto pondělí se začalo kopat. Předpokládám, že by se dílo mohlo zvládnout do června," říká starosta Michal s tím, že tato část vodovodu bude zhruba stát 3,3 milionu bez DPH.

Při tak vysoké investici musela obec oželet jiné, byť také potřebné.

„Například v budově obecního úřadu bychom potřebovali vyměnit okna, provést podřezání objektu kvůli vlhkosti a udělat novou fasádu. Pak nás už léta trápí stav kulturního domu, kde bychom se bez dotace neobešli, a dále nás také čeká vyřešení odkanalizování obce," zmínil starosta Drahotína tři pro obec nejpotřebnější investice.