Ač nemá v městském bytě zavedený plyn, má umožnit kontrolu a revizi plynových zařízení, jinak o něj podle upozornění Domažlické správy nemovitostí, které mu písemně zaslala, přijde.

„Obdržel jsem od správce bytu upozornění, že jsem neumožnil přístup do svého bytu v předem stanoveném termínu, aby mohla být provedena revize plynových zařízení. Pokud tak neučiním v náhradním termínu, může to prý být považováno podle občanského zákoníku za hrubé porušení povinností nájemce a hrozí mi výpovědí z nájmu,“ říká Sladký, který obývá jeden z bytů v domě v Pelnářově ulici, který patří městu.

Zjistil si, že paragraf občanského zákoníku, jenž je uveden v upozornění, které dostal, hovoří o možnosti výpovědi za hrubé porušení povinností zejména tím, že nájemce nezaplatí nájemné odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

„Nájem poctivě platím, takže dopis považuji za vyhrožování, které mne uráží. Vždyť nemám v bytě zavedený plyn, ani jím neprochází žádné plynové vedení. Přívodní trubka končí na společné chodbě domu a je zaslepená,“ říká s rozhořčením a dodává, že o zmíněné revizi plynu mimochodem ani nevěděl.

V jeho případě to není první problém, se kterým se ze strany správců domu setkal.

„Před časem jsem byl vyzván, abych v určenou neděli umožnil přístup do bytu z důvodu odečtu vodoměrů. Měl jsem naplánovaný jiný program, ale na avizovanou hodinu jsem se domů dostavil. Sousedé mi však řekli, že pracovník provádějící odpočet navštívil dům o dvě hodiny dříve, než bylo určeno,“ dodává další zkušenost Sladký.

Podal si stížnost

Jednání úředního šimla si nechce nechat líbit, a proto podal ve čtvrtek 25. února na podatelnu Městského úřadu v Domažlicích stížnost na postup a jednání DSN.

„Požaduji prošetření obou záležitostí, vyvození důsledků vůči odpovědným pracovníkům a také omluvu. Nájemné poctivě platím, snažím se respektovat požadavky vlastníka bytu, ale to, co si nyní dovolili, je příliš. Nechápu, jak může někdo dobře spravovat domy s byty, když ani neví, jaké přípojky se v jednotlivých bytech nacházejí,“ zakončuje Sladký.

Zjišťovali jsme, jak bude se stížností nájemníka městského bytu naloženo.

„Stížnosti občanů jdou na stůl tajemnici úřadu Mileně Vlčkové. Následující postup je takový, že se každá taková stížnost šetří a poté je s výsledkem šetření a přijatými opatřeními obeznámen i stěžovatel,“ uvedla včera Deníku vedoucí kanceláře starosty Dagmar Murínová.

Dodala, že konkrétnější odpověď nemůže v daném případě poskytnout, neboť tajemnice Vlčková i místostarosta Pavel Wolf, který má Domažlickou správu nemovitostí na starosti, čerpají v těchto dnech řádnou dovolenou.

Udělali z něj "paní"

Oproti zprvu uvedenému je už banalitou fakt, že v dopise udělali z nájemce pana Sladkého "paní" a oslovení "Vážená paní" jaksi ´netrklo´ jeho pisatelku, ani šéfa DSN, který upozornění podepisoval.

Adresa a oslovení pana Sladkého

#nahled|https://g.denik.cz/16/a1/0227_sladk__dopis_denik-galerie.jpg|https://g.denik.cz/16/a1/0227_sladk__dopis.jpg|Dopis s upozorněním.#