Zde je plné znění Městského úřadu v Domažlicích:

"Vážení spoluobčané,

v souladu s usnesením vlády České republiky č. 217 (87/2020 Sb.) ze dne 15. 3. 2020 se omezuje provozní doba pro veřejnost na Městském úřadě v Domažlicích. Toto opatření platí minimálně do 24. března 2020.

V pondělí 16. 3. končí hodiny pro veřejnost ve 12.00 hodin.

Následující úřední dny od 18.3. (středa a pondělí) bude otevřeno pouze v době od 13.00 do 16.00 hodiny.

O dalších změnách vás budeme neodkladně informovat.

Žádáme občany, aby úřední hodiny nevyužívali k placení distribuovaných složenek za komunální odpad a psy. Složenky pokud možno uhraďte bezhotovostně nebo až pomine vyhlášený nouzový stav.

Úřad pracuje bez přerušení a proto podávejte svá podání nejlépe elektronickou poštou podatelna@mesto-domazlice.cz nebo zasílejte běžnou korespondenci.

Do zmíněného data platnosti nařízení vlády č. 217, tedy do 24. března 2020, se nevybírají poplatky za parkování na veřejných parkovištích v našem městě.

Žádáme všechny spoluobčany o ohleduplnost k sobě navzájem, protože jen tak omezíme šíření nemoci a máme naději na zkrácení restriktivních opatřeních na minimální dobu."

Další úřad, který učinil podobné kroky je i Horšovský Týn. Sdělení pro občany je na stránkách města i sociálních sítích:

"Z důvodu omezení volného pohybu osob, které platí od pondělí 16. března 0:00 do úterý 24. března 06:00 bude

omezen provoz úřadu takto:

Pondělí - 8:30 hod až 11:30 hod

Středa - 13:30 hod až 16:30 hod

V ostatních dnech bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Místní poplatky doporučujeme platit bankovním převodem, v případě potřeby zjištění údajů pro platbu volejte 379415129.

Doporučujeme používat občanům náš objednávkový portál pro vyřízení žádostí na odboru dopravy a silničního hospodářství.

Po dobu omezeného volného pohybu nebudou prováděny žádná místní šetření, kontrolní prohlídky a jiná kontrolní činnosti.

Prosíme občany, aby se ve vetším počtu než 15 neshromažďovali na chodbách a pokud je to jenom trochu možné odložili návštěvu úřadu a vyřizovali svoje žádosti telefonicky nebo e-mailem."

Bude mít vůbec v letošní sezoně obhájce titulu v Domažlické bowlingové lize APM Automotive komu předat žezlo? Stejně jako Kdyňská bowlingová liga je i soutěž v okresním městě přerušena až do odvolání a není jistota, že se obě nakonec dohrají...
Přerušeno! V KBL se stihla dohrát základní část, v DBL vede stále B.S.P.

Za Poběžovice informoval obyvatele starosta Martin Kopecký. I on vyzývá kontakt s úřadem pomocí telefonů či e-mailů.

"V případě kontaktu s Městským úřadem prosím taktéž zvažte neodkladnost vaší potřeby, pokud možno preferujte se zaměstnanci telefonický, písemný nebo elektronický styk. Dále apeluji na rozvažné nakupování potravin tzv. "do zásoby". V současné době nejsou náznaky přerušení, nebo omezení dodávek základních potravin do obchodů, buďme proto ohleduplní a při nakupování se chovejme solidárně k ostatním. Neboť kde nadměrně přebývá, jinde bude zákonitě chybět. Mysleme prosím na tuto skutečnost. Pokud budeme všichni dodržovat přijatá opatření a pravidla, věřím, že toto nepříjemné období překonáme bez závaznějších problémů. Vážení spoluobčané, nezbývá mi nic jiného, než vám všem popřát pevné zdraví a hodně trpělivosti," uvedl starosta Kopecký.