Před časem jsme spolu hovořily o tom, že rodiče budou muset dětem, s nimiž chtějí vycestovat od 26. června za hranice, pořídit občanský průkaz nebo pas. Zvládáte nával?

Zájem o vystavení těchto dokladů je skutečně zvýšený. Je to dáno i tím, že již nelze pouze předložit, jako tomu bylo v minulosti, jen žádost a fotografii. Podobenka dotyčného žadatele se dělá u nás ve fotokabině, takže se čekací doba prodloužila. Proto na tuto situaci reagujeme od 15. května prodloužením úředních hodin.

Jejich mimořádným rozšířením chceme umožnit občanům, aby si mohli lépe zorganizovat čas na výměnu osobních dokladů, a to jak v ranních hodinách například před nástupem do zaměstnání či dětí do mateřských a základních škol, ale stejně tak i v odpoledních hodinách.

Marie Buršíková, vedoucí správního odboru MěÚ Domažlice.

Rozšíří provozní hodiny

Od pondělí do čtvrtka mohou přijít žadatelé již od 7 hodin, tedy o půl hodiny dříve oproti dnešku. O hodinu jsme posunuli i zavírací dobu, v pondělí do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 15 hodin.

V pátek jsme úřední hodiny prodloužit nemohli, neboť od ledna letošního roku musí úřad zajišťovat náběry a předání vyrobených dokladů občanům v domovech důchodců a lidem s omezenou pohyblivostí, kteří se nemohou dostavit osobně na pracoviště v Domažlicích, v místě jejich trvalého pobytu. Pouze v pátek máme možnost zajistit tyto služby v rámci celého správního území obce s rozšířenou působností Domažlice, což obnáší celkem 58 obcí, a rovněž zabezpečit zpracování související administrativy. Takto rozšířená provozní doba je maximální možnost z hlediska kapacity úřadu a současně i s ohledem na naše technické vybavení.