Zatímco odkaz Lučiny připomíná přímo na místě důstojně upravený prostor s patrnou návsí, vyznačeným a kamennou zídkou ohraničeným půdorysem kostela, upraveným hřbitovem i dalšími obnovené objekty, lokalita sousedního Úporu se utápí ve změti stromů a divoce rostoucích rostlin a travin.
Bývalou osadu tak připomíná jen malá cedulka označující prostor, kde ves ležela, a památeční křížek.

„Ves vděčí za své založení v r.1619 majiteli grafenriedského statku Wolfu Etylovi Pelk- hoferovi," uvádí domažlický historik Zdeněk Procházka v publikaci Český les, Historicko - turistický průvodce.

Založení osady souvisí se zahájením provozu sklárny, která stála v části obce Dolní Úpor. Jiné prameny zmiňují, že Úpor existoval již ve 12. století a později zpustl.

V polovině 18. století přišli obyvatelé o dosavadní živobytí, sklárna ukončila svůj provoz. Lidé pracovně přesedlali na tkalcovství a chov dobytka. Roku 1767 žilo v osadě 27 poddanských rodin. Bylo mezi nimi 7 tkalců, 1 krejčí a 1 řezník. V roce 1789 měla osada 28 popisných čísel.

„Úpor původně náležel k Bavorsku. Po úpravě hranice v r. 1764 přešel i s okolím trvale k Čechám. Od tohoto roku až do r. 1822 zde pracoval celní úřad," připomíná Procházka.

Roku 1839 pak měl 34 usedlostí a 376 obyvatel. Ve vsi fungovaly také dvě bělírny příze. K Úporu patřily tři samoty – Eseltraths Häuser (Esel- häuser), Dietlhof Häuser (Dietlhof) a Schickenhof (Schlickenhof).

„V roce 1930 měla ves 37 usedlostí a 194 obyvatel (186 Němců a 8 cizinců)," uvádí knižní průvodce.

Po skončení druhé světové války a odsunu původních obyvatel se Úpor stal součástí hraničního pásma a objekty v něm byly postupně zbourány.

Jak se tam dostat

Výlet můžete začít v Nemanicích, odkud je to do Úporu 5 kilometrů. Ze silnice na Rybník odbočíte vlevo v místě bývalé obce Mýtnice (zhruba 2 km nad Nemanicemi). Poté půjdete po rozpadající se asfaltce přes bývalou ves Pila až na křižovatku s cyklostezkou od Rybníku. Zde odbočíte vlevo a po 200 metrech jste v cíli. GPS: 49°26'16.672"N, 12°40'35.494"E