Akvadukt na Domažlicku je unikátní svojí stavbou i provedením. V České republice totiž nikde není jiný, který by vedl nad tratí a navíc byl dřevěný. Má i svou dlouhou historii. Jde o náhon Teplé Bystřice, jehož vybudování povolil domažlickým měšťanům už v roce 1571 císař Maxmilián II.

„Hadrovecký akvadukt navazuje na vodovod, který od pramenišť u Čerchova vedl k Domažlicím od poloviny 16. století. Městu přiváděl až pět milionů litrů vody denně. Při budování železniční tratě do Furth im Wald musel provozovatel dráhy svést tok vody do kanálu nad tratí. Československé státní dráhy však v roce 1985 od tohoto závazku ustoupily a ani tehdejší národní výbor se o stavbu nechtěl starat, protože do města už tehdy putovala voda z jiných zdrojů. Obnoven byl v roce 2012,“ uvedl Josef Babor z domažlického informačního centra.

Dřevěná stavba nahradila původní akvadukt stržený v roce 1984 a je jedinou svého druhu v ČR – nikde jinde totiž neteče voda nad železniční tratí. A nikde jinde nemůžete podél proudící vody v dřevěném akvaduktu projíždět na kole. Přímo podél akvaduktu vede i mezinárodní cyklotrasa Praha-Plzeň-Regensburg-Mnichov.

Akvadukt je díky své jedinečnosti také častým cílem turistů, kteří už však nyní nemají možnost sledovat, jak voda proudí akvaduktem jako tomu bývalo dříve. „Byla jsem tady asi třikrát. Líbilo se mi sledovat, jak tady voda teče, bylo to něco, co jinde nevidíte, ještě když pod vámi jede vlak. To je nepředstavitelné, že takhle ve výšce teče voda. Teď už tady voda vidět není, ale i tak je to hezký a jedinečný most,“ řekla turistka Růžena Bočková.

A i tento pohled na dřevěný unikát brzo zmizí. Město má totiž s mostem jiné plány. „Město Domažlice zadalo projekt nového mostu. Bude ocelový, nikoli dřevěný jako dosud. Věříme, že letos stihneme získat i stavební povolení, poté se bude soutěžit dodavatel,“ uvedl domažlický místostarosta Viktor Krutina.

K mostu se váže i legenda. Podle ní byl roku 1571 pověřen vybudováním přibližně 16 kilometrů dlouhé trasy vodního kanálu odsouzenec, který jej kopal jako vykoupení z trestu smrti. Dílo měl prý hotové za rok.