V dalším díle našeho seriálu se podíváme do poběžovické základní školy. Byla postavena už r. 1937, aktivity v ní jsou však v každém směru pokrokové.

Základní školu v Poběžovicích navštěvuje 253 dětí v šesti třídách na prvním a v šesti na druhém stupni. Do školy chodí školáci z Poběžovic i dalších 26 obcí, jako jsou Sedlec, Zámělíč a Slatina, ale i třeba vzdálenější Rybník či Nemanice.


Školní budova

Věc, která však trápí nejen ředitele, je stav školní budovy. Ta od roku 1937 neprodělala výraznější zásah.

„Naprosto nevyhovující je školní jídelna, kde se potýkáme s minimem prostoru. Tělocvična je malá a také nebyla léta modernizovaná,“ uvedl ředitel Vladimír Foist s tím, že jinak je více jak 70 let stará školní budova skvěle řešená a nepotřebuje ani nové zateplení.

„Úpravy jsou pro moderní školu nutností. Jednou z nejdůležitějších věcí je bezbariérový přístup. Hlásily se k nám handicapované děti, kterým jsme nemohli vyhovět, což není příjemné,“ vzpomíná.

Škole schází i odborné učebny. V budově se nenacházejí fyzikální, chemické či jazykové třídy. Každý učitel si svou učebnu přizpůsobuje podle oboru. Nově vybavit potřebuje i počítačová učebna. Ta stávající je tvořena převážně z darů partnerské školy v Schönsee a je na hranici únosnosti.

Škola bude tento rok opět žádat o dotaci a v případě úspěchu plánuje dvě etapy modernizace. První zahrnuje rekonstrukci budovy, sociálního zázemí a dalších náležitosti tak, aby vyhovovala všem předpisovým normám. V druhá etapě by pak došlo na přístavbu moderní jidelny, odborných učeben, sportovní haly, hřiště či ubytoven pro učitele.

Škola by rovněž ráda zaměstnala i specializované asistenty a vytvořila tak prostředí pro děti se specifickými poruchami učení.

Zájmové činnosti

Jednou z věcí, která však škole rozhodně neschází, je pestrá paleta zájmových aktivit. Těch nabízí škola žákům více jak dvacet.

„Zájmová činnost je jeden ze stěžejních pilířů toho, jak se snažíme děti vychovávat. Ty, které si najdou pro svůj volný čas zábavu, ve níž dojdou uspokojení a mohou být úspěšné, mají silnou motivaci do života."

Žáci mohou navštěvovat kroužek výtvarný, hudební, sportovní, jazykový či rybářský. Ve škole působí dramatický kroužek, pěvecký sbor, školní klub i kroužek vaření či paličkování, který má dlouhou tradici a práce dětí se vystavovaly i v zahraničí.

Velice populární je na poběžovické škole florbal, kroužek navštěvuje 80 sportovců.

„Florbal mě provází celou mou učitelskou kariérou a vidím v něm silný výchovný prostředek,“ tvrdí Foist.

„S jeho pomocí se mi podařilo dostat spoustu dětí do tělocvičen. Je akční, lákavý, přístupný téměř každému, dá se hrát všude a při různém počtu hráčů. Navíc jsou zde i florbalisté, kteří jsou nadaní a sport by pro ně mohl být velkým přínosem do života,“ dodává.

Vliv zájmové činnosti je podle ředitele dobře vidět a mění klima v celé škole. „Učitelé mají možnost poznat děti z jiné stránky než jen při vyučování a děti zase poznávají je. Naváže se nový druh komunikace a s žáky se pak lépe vychází,“ říká pedagog.

Kroužky jsou zařazeny hned po vyučování, či dokonce před ním, kvůli brzkému dojíždění velké části přespolních. Z toho důvodu začíná na poběžovické škole i vyučování již ve tři čtvrtě na osm.

Ve škole funguje Žákovská rada, která se schází jednou za měsíc, účastní se jednání o problémech školy, vyjadřuje se k nim a podílí se tvůrčím způsobem na spoustě školních aktivit.

I díky žákovské radě nyní škola vydala první číslo vlastního časopisu, který bude vycházet třikrát do roka.

„Děti, rodiče a každý, kdo si časopis koupí, se v něm dozví, co se ve škole i mimo ni událo a zabaví se různými básněmi, hádankami a jinými kratochvílemi, kterými žáci přispívají,“ objasnila zástupkyně ředitele Miroslava Šebestová.

Projekty školy

Škola má partnerství se školami v Německu, Švýcarsku a Rakousku. Zejména pak s německými školami v Schönsee a Oberviechtachu probíhá úzká spolupráce ve formě společných výletů, setkání učitelů, nebo společných projektů. „Velkým přínosem jsou dlouholeté přátelské vztahy, které buduje moje zástupkyně Šebestová,“ objasnil ředitel Vladimír Foist.

Vedení školy plánuje i několik vzdělávacích projektů. V rámci společného regionálního operačního programu chce například žákům přiblížit jejich kraj a doplnit výuku o regionální témata.

„Lidé se hodně stěhují a my chceme, aby naši žáci lépe poznali svůj region. Věděli, co jim nabízí a získali k němu vztah,“ vysvětluje ředitel. Projekt by měl dětem ukázat přírodní bohatství Českého lesa, přiblížit tradice Chodska či historii Poběžovicka.

„Chceme například, aby děti vytvořily badatelské skupiny, které by mapovaly regionální historii, sbíraly příběhy lidí ze svého okolí a poznaly tak pozadí odsunu sudetských Němců,“ objasnil ředitel s tím, že žáci o událostech relativně nedávných moc povědomí nemají. Přesun některých školních aktivit či projektových dnů do poběžovického zámku by podle Foista měl oživit i tuto památku.

Poběžovická škola má do budoucna velké plány a sama přehlížena jistě nebude, jelikož si ji jako hlavní aktérku do svého dokumentárního filmu o „významu bezvýznamných českých škol“ vybrala herečka Ljuba Václavová.